Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2019. godinu

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica za sljedeća prioritetna područja:

 Sport

 • škole sportova za djecu i mladež,
 • sudjelovanje na sportskim natjecanjima i turnirima,
 • lovstvo i ribolovstvo,
 • konjogojstvo.

Kultura

 • koji potiču i unaprjeđuju kulturno-umjetnički amaterizam,
 • manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine te njegovanje štokavskog izričaja, običaja i folklora Slavonije,
 • program u glazbenoj i glazbeno – scenskoj djelatnosti,

Ostale društvene djelatnosti

 • poboljšanjem uvjeta skrbio djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnosti (radionice, igraonice, predavanja, tečajevi i ostaje aktivnosti),
 • programima osoba treće životne dobi (umirovljenici),
 • programi koji su usmjereni ka zaštiti i očuvanju kulturnih i vjerskih dobara,
 • programi koji su usmjereni zaštiti i promicanju tekovina Domovinskog rata.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana na području Općine Velika Kopanica ili okuplja članstvo s područja Općine, a koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti (sukladno prioritetnim područjima) što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 385.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je  11. ožujka 2019. godine.

 

Apeliramo na udruge koje će se prijaviti na Javni natječaj da prilikom pripreme prijave detaljno prouče Upute za prijavitelje.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA