Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Na temelju Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, a na temelju koje će se  vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivati  troškovi korištenja stambenih jedinica, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje, a koji se odnosi na:

a) vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice,

b) vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili  svoje stambene jedinice na korištenje.

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Javni poziv možete pogledati na :

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ možete preuzeti ovdje, ili u prostorijama Općine Velika Kopanica svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati).

Nakon ispunjavanja obrasca „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ isti se dostavlja Stožeru Civilne zaštite Općine Velika Kopanica radi nadzora i izdavanja Potvrde o nadzoru stambene jedinice, kao dokazu da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude. Obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ služi kao zahtjev za obavljanje nadzora Stožera CZ Općine Velika Kopanica, a može se predati u prostorijama Općine Velika Kopanica svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati).

Nakon dobivanja Potvrde od strane Stožera CZ, vlasnik stambene jedinice cjelokupnu dokumentaciju  (Ponuda smještaja za raseljene osobe, Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, te dokaz o vlasništvu stambene jedinice) dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu [email protected].

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ravnateljstvo civilne zaštite