JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.g.

Općina Velika Kopanica je u pripremi prijedloga Proračuna Općine Velika Koparica za 2019.godinu temeljem odredbi Zakona o proračunu (,,Narodne novine” br. 87108, 136112 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-202I. (http://www.mfin.hr/hr/upute-za-izradu-proracuna-jlprs-arhiva) Ministarstva financija.
Želja nam je da u procesu kreiranja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019.godinu, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih građana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.
Stoga pozivamo sve građane da nam dostave svoje prijedloge na raspodjeli proračunskih sredstava Općine Velika Kopanica za 2019.godinu te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Molimo da se prijedlozi podnose na propisanom Obrascu.
Rok za dostavu prijedloga je 8.11.2018.godine.

Prijedloge možete poslati na e-mail: [email protected], osobno dostaviti u Općinu ili poslati poštom na adresu: Općina Velika Kopanica, V.Nazora 1, 35221 Velika Kopanica.

Po završetku savjetovanja na mrežnim stranicama Općine biti će objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn.