JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera

Na temelju odluke Upravnog odbora LAG-a „Slavonska Ravnica“ Urbroj: 2187/ 15-31 donesene 27. srpnja 2015.godine, a u sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice“–koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2015. godini, točnije za mjeru „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova suradnika na EU projektima
u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera

I.

U sklopu projekta „Mladi za razvoj lokalne zajednice“ LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 2 kandidata za obavljanje javnih radova suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje i visoke stručne spreme koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da su nezaposlene mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a,  bez obzira na radni staž
 • završenu minimalno srednju četvrogodišnju školu
 • da su osposobljene za rad na računalu
 • da poznaju engleski jezik u govoru i pismu.
 • da imaju prebivalište na području LAG-a

Od kandidata/kinja očekujemo:

 • dobre komunikacijske vještine;
 • sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;
 • spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

Prednost: vozačka dozvola B kategorije

IV.

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

 • životopis s osobnim podacima (Europass)
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)
 • potvrdu o nezaposlenosti
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika)
 • dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)

Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija/Upravni odbor koju čine članovi LAG-a „Slavonska Ravnica“.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAG-a „Slavonska Ravnici“ www.lag-slavonska-ravnica.hr  najkasnije osam (8) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V.

Javni rad za mlade obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora s odgovornom osobom u organizaciji
 • prema Programu javnog rada

Osobe zaposlene na javnom radu ostvaruju pravo na plaću u iznosu od 3.553,66 kuna bruto.

VI.

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 18 mjeseci unazad 5 godina

ne mogu biti uključene u javni rad.

Sve nezaposlene osobe koje su bile uključene u mjeru obrazovanje nezaposlenih, i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu se uključiti u javni rad.

VII.

Prijave se dostavljaju:

pismenim putem na adresu LAG Slavonska Ravnica, Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje s napomenom „Prijava za javne radove – EU za mlade“.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VIII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“  www.lag-slavonska-ravnica.hr , web stranice Općina u sastavu LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem.

U Vrpolju, 29. srpnja 2015.