JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

OPĆINA VELIKA KOPANICA