JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U OTVORENOM SAVJETOVANJU U DONOŠENJU PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2024. GODINU

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2024. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za 2024. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2023.

Općina Velika Kopanica