JAVNI UVID – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 – u daljnjem tekstu Zakona), Općina Velika Kopanica izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 12.07. do 29.07.2019. godine izvršiti radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim datim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica u roku od 30 dana sukladno članku 29. stavku 8. Zakona.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Velika Kopanica moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju Općini Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica zaključno s 29.07.2019. godine.

 

Dokumentacija vezana uz javni uvid:

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn.