Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 19. Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br: 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 14. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.14/16), Općina Velika Kopanica kao davatelj koncesije objavljuje: Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Velika Kopanica i Dokumentaciju za nadmetanje.

Obavijest o namjeri davanja koncesije zajedno s Dokumentacijom za nadmetanje je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 21.rujna 2016.godine, broj objave je 2016/S 01K-00Obavijest-o-namjeri-davanja-koncesije [gview file=”https://www.velikakopanica.hr/wp-content/uploads/2016/09/Dokumentacija-za-nadmetanje-koncesija-dimnjačar.doc”]20794.