Konstituirano Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica

Dana 1. lipnja 2021. godine u prostorijama Općine Velika Kopanica s početkom u 20,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica.

Sjednicu je otvorila i vodila do utvrđivanja članova predstavničkog tijela Marija Lolić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica, a do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sukladno izvješću Mandatne komisije, sjednicu je vodio Blaž Šokčević.

Na početku sjednice utvrđen je kvorum te su izabrani članovi Mandatne komisije, kao jedno od stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica, a u koju su predloženi i jednoglasno imenovani Patricija Kurtušić za predsjednicu, te Miroslav Matić i Darko Relota za članove.

Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije, a temeljem konačnih rezultata izbora za članove predstavničkog tijela Općine Velika Kopanica održanih dana 16. svibnja 2021. godine, verificirani su mandati i prisegu je položilo 10 prisutnih vijećnika od 13 izabranih, i to: Blaž Šokčević, Tomislav Jagić, Krunoslav Zdunić, Marina Jularić, Miroslav Matić, Ivan Antolović, Darko Relota, Patricija Kurtušić, Robert Matasović i Tomislav Matasović. Prisegu je položio i izabrani općinski načelnik Ivan Meteš. Odsutni su bili izabrani vijećnici: Maja Crnolatac, Ana Radičević i Ivan Stojanović.

Zatim, na sjednici je predložen i imenovan Odbor za izbor i imenovanja u sastavu: Blaž Šokčević – predsjednik, Ivan Antolović – član, Marina Jularić – članica, Krunoslav Zdunić – član i Tomislav Matasović – član. Isti taj odbor je na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika, predložio za predsjednika Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica Tomislava Jagića te za potpredsjednicu Općinskog vijeća Marinu Jularić. Javnim glasovanjem, predloženi kandidati za predsjednika i potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica, jednoglasno su izabrani.

OPĆINA VELIKA KOPANICA