Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima u 2022. godini

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane mještane Općine Velika Kopanica da se uključe u Projekt “Kontrole plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima” na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini.

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske županije i ove godine provodi Projekt osnovne kemijske analize tla s uzimanjem uzoraka tla te preporukom gnojidbe.

Ovim Projektom analizirat će se do 512 uzoraka tla na području jedinica lokalne samouprave Brodsko-posavske županije, gdje će se analiza tla provodit po utvrđenoj cijeni jedne kontrole plodnosti tla od 390,00 kn s PDV-om, a sredstva potrebna za provođenje Projekta osigurat će u sljedećim postotnim udjelima:
– Brodsko-posavska županija, ukupno 100.000,00 kn ili 50 % po uzorku,
– Općina Velika Kopanica, ukupno 70.000,00 kn ili 30 % po uzorku i
– krajnji korisnici usluge, ukupno 30.000,00 kn ili 20 % po uzorku.

Projekt koji se provodi na području Brodsko-posavske županije obuhvaća sljedeće poslove:

– osnovnu kemijsku analizu tla s pH u vodi i KCl, sadržaj humusa, lakopristupačni P, lakopristupačni K, sadržaj karbonata i hidrolitičku kiselost,

– uzimanje uzoraka tla,

– preporuku gnojidbe po izlaznim parametrima s uključenom preporukom konvencionalne gnojidbe, kalcizaciju, očekivani u odnosu na planirani prinos, kationski izmjenjivački kapacitet, preporuku integrirane i ekološke gnojidbe, relativnu pogodnost tla, N-deficit, rata N-min, potrebu hranjiva za 8 kultura koje mogu doći u plodoredu s očekivanim prinosom te savjete i mišljenja tijekom izvršenja ugovora.

Krajnji korisnici usluga analize uzorka tla su fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

– obiteljska poljoprivredna gospodarstva,

– obrtnici, zadruge i trgovačka društva.

Regionalni Centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije, kao ovlaštena pravna osoba za obavljanje poslova analize tla obvezuje se na području Brodsko-posavske županije:
– organizirati uzimanje uzoraka tla na terenu kod krajnjih korisnika usluge, obavljati laboratorijske analize uzoraka, dostaviti gnojidbenu preporuku analiziranih uzoraka zaključno s 31. prosincem 2022. godine.

Molimo sve zainteresirane da se jave u Općinu Velika Kopanica kako bi dobili obrazac za ispunjavanje traženih podataka ili isti možete preuzeti u prilogu.

Ispunjeni obrazac možete donijeti u Općinu Velika Kopanica najkasnije do 31. listopada 2022. godine, a mi ćemo ga potom proslijediti na daljnju obradu.