NOVA OBAVIJEST TVRTKE “RUNOLIST” D.O.O. O ODVOZU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Dana 19. studenog 2021. godine u 11:02 sati, Općina Velika Kopanica je putem e-maila zaprimila novu obavijest od strane tvrtke “Runolist” d.o.o. o odvozu miješanog komunalnog otpada koju Vam u cijelosti prenosimo:

“Nažalost, zbog kvara na oba dva kamiona i čekanje dijelova, komunalni otpad nismo bili u mogućnosti  prikupiti i odvesti po redovnom rasporedu ( srijeda ) sa zakašnjenjem naknadno. Prikupljanje i odvoz će biti slijedeći tjedan po redovno rasporedu, gdje pored posude može biti višak komunalnog otpada od 120 l .”

RUNOLIST d.o.o. Vrpolje