Obavijest – komunalna naknada

Ovih dana su na adrese vlasnika ili korisnika stambenog prostora, garažnog prostora, neizgrađenog građevinskog zemljišta i poslovnog prostora na području Općine Velika Kopanica počela putem poštanske službe pristizati rješenja i uplatnice za komunalnu naknadu. Zbog učestalih poziva mještana ovih dana u svezi podataka o vlasniku ili obvezniku plaćanja navedenim u rješenju, obavještavamo ih da su podaci koji su se koristili, isključivo podaci Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižnog odjela Slavonski Brod, te da se iz tih razloga podaci navedeni na rješenju mogu razlikovati od stvarnog stanja na terenu (npr. nije provedeno rješenje o naslijeđivanju, nije proveden ugovor o prodaji nekretnine itd.). Ovim putem obavještavamo sve mještane da ukoliko podaci na rješenju o obvezniku plaćanja komunalne naknade nisu točni ili su nepotpuni, da isti promjenu podataka mogu ili osobno izvršiti u prostorijama Općine Velika Kopanica svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati) ili putem telefona na broj 477-465 ili putem zahtjeva za promjenom obveznika plaćanja komunalne naknade za stambeni ili poslovni prostor koji se nalaze ovdje ispod i koje mogu mogu poslati na e-mail adresu [email protected] .

Zahtjevi za promjenom obveznika komunalne naknade:

Još jednom napominjemo da je u članku 94. stavak 2., 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) propisano slijedeće:

“(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.”

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA