OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA PRISTIGLIH NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA KOPANICA

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica (KLASA:320-01/22-01/12, URBROJ:2178-12-03-22-02 od 11. svibnja 2022. godine) koji je objavljen dana 17. svibnja 2022. godine na službenoj mrežnoj stranici Općine Velika Kopanica i oglasnoj ploči Općine Velika Kopanica, održati će se dana 30. lipnja 2022. godine (četvrtak) u 15,30 sati, u prostorijama Društvenog doma u Velikoj Kopanici, Vladimira Nazora 1.

OPĆINSKO POVJERENSTVO za provođenje natječaja za zakup polj. zemljišta na području Općine Velika Kopanica