Obavijest o kontroli obveznog mikročipiranja pasa

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17), jedinice lokalne samouprave dužne su provesti kontrolu obveznog mikročipiranja pasa do 30. lipnja 2018. godine. Sukladno tome, ovim putem obavještavamo posjednike (vlasnike) pasa na području Općine Velika Kopanica da će se kontrola obveznog mikročipiranja pasa provoditi do 30. lipnja 2018. godine, a sve prema odredbama navedenog Zakonu o zaštiti Životinja (NN 102/17) i Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13).

 

Posjednici (vlasnici) se posebno upozoravaju na odredbe Zakona o veterinarstvu kojim je propisano da svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja. Također, svi psi koji su označeni moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca (Lysacan). 

 

Za postupanje suprotno navedenom, fizičke osobe mogu biti kažnjene novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 6.000 kuna.

Pozivaju se svi posjednici (vlasnici) da odgovorno postupaju prema svojim psima te da, radi izbjegavanja visokih novčanih kazni, odvedu pse na cijepljenje i mikročipiranje.

 

Kako bi upisnik kućnih ljubimaca (Lysacan) bio što vjerniji stvarnom stanju na terenu, molimo sve posjednike (vlasnike) uginulih, nestalih, darovanih ili prodanih kućnih ljubimaca koji su bili mikročipirani, a nisu odjavljeni, da se jave u najbližu veterinarsku stanicu kako bi izvršili odjavu istih.

 

Sukladno čl. 80. Zakona o zaštiti životinja komunalni redar ima slijedeće ovlasti:

– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru,

– ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,

– uzimati izjave stranaka i drugih osoba,

– zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju,

– prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,

– očitati mikročip,

– obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora,

– podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

 

 

 

Općina Velika Kopanica