Obavijest o nastavku izvođenja radova na izgradnji magistralnog cjevovoda dionica 4.1. Vrpolje – Velika Kopanica

Ovim putem obavještavamo mještane Općine Velika Kopanica kao i vlasnike dolje navedenih katastarskih čestica da dana 20. kolovoza 2018.g. započinju radovi nastavka izgradnje magistralnog cjevovoda dionica 4.1. Vrpolje – Velika Kopanica i obzirom da je predviđena izgradnja dionice na području Vaše općine i to od stacionaže 3+335,00 (vodotok Biđ) prema Velikoj Kopanici i obuhvaća prolazak pored čestica:

k.č.br: 5546,5564,5565,5575,5567,5571,5548,5570,5551,5552,1386/2,1386/1,1385,1384/5,1384/2,1384/3,1384/4, 1384/1,1383,1382/1,1382/2,1377/1,1381,1296,1375/2,1375/1,1374/1,1373/1,1372/5,1372/3,1372/4,1372/1,1371/2, 1370/2, 1370/1, 1370/4, 1369/1,1368,1367,1366,1365/3,1365/2,1365/4,1365/1,1364,1337,1326 i sve se nalaze u k.o. Velika Kopanica.

Slijedom gore navedenog obavještavamo vlasnike gore navedenih katastarskih čestica da se
započinje sa radovima i obzirom na tehnologiju rada može doći do eventualnih šteta na
usjevima koje će se nadoknaditi. Izvođač radova je Brodska Posavina Slavonski Brod i sve
se može na terenu kontaktirati.

 

Voditelj projekta:

Damir Tokić, ing.građ.

(Vodovod d.o.o. Slavonski Brod)