Obavijest o obvezi čišćenja snijega i leda

Sukladno članku 91. Odluke o komunalnom redu na području Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.13/13 i 3/15), obavještavamo pravne i fizičke osobe, vlasnike i posjednike građevina i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine da su dužni organizirati ili osobno obaviti uklanjanje snijega i leda s nogostupa razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini nekretnine na kojoj se nalazi građevina koju koriste. Ukoliko gore navedenu obvezu ne učine, Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica naručiti će čišćenje snijega i leda od ovlaštene pravne ili fizičke osobe i troškove naplatiti od obveznika. Također, prema članku 114. točki 38. Odluke o komunalnom redu na području Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.13/13 i 3/15) predviđene su i kaznene odredbe ukoliko se obveznici ne pridržavaju odrebi iz članka 91. iste Odluke, a koje mogu biti u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna za pravne osobe, te od 100,00 do 1.000,00 kuna za fizičke osobe ili odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Također napominjemo ukoliko imate saznanja da postoje osobe koje nisu u mogućnosti sami očistiti snijeg i led s nogostupa ispred svojih nekretnina ili građevinskog zemljišta (stare i nemoćne osobe, bolesne osobe, invalidi itd.), molimo Vas da nam dostavite podatke u Općinu Velika Kopanica kako bi onda mogli postupiti u skladu sa svojim mogućnostima i ovlastima. Podatke možete dostaviti osobno svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati, putem e-maila [email protected] te na broj telefona 477-465.

U slučaju ne postupanja sukladno navedenim člancima Odluke o komunalnom redu na području Općine Velika Kopanica, komunalni redar Općine Velika Kopanica postupit će sukladno članku 114. Odluke o komunalnom redu na području Općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.13/13 i 3/15), te počinitelju prekršaja izreći propisane novčane kazne.

 

Općina Velika Kopanica