Obavijest o promijeni poslovne banke i žiro računa Općine Velika Kopanica

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Općina Velika Kopanica promijenila poslovnu banku i broj žiro računa.


Od dana 01.12.2021. godine Općina Velika Kopanica posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom, a novi broj
žiro računa Općine Velika Kopanica glasi: HR1623900011847600002.


Sva plaćanja ( komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni doprinos i dr.) koja ste do sada vršili na stari broj računa (H1924120091847600002 Slatinska banka), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR1623900011847600002.

Općina Velika Kopanica