OBAVIJEST – ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 24.09.2021.

Dana 24. rujna 2021. godine u 14:39 sati, Općina Velika Kopanica je zaprimila obavijest od strane tvrtke “Runolist” d.o.o. o odvozu miješanog komunalnog otpada koju Vam u cijelosti prenosimo:

“Nažalost zbog kvara na kamionu na terenu , komunalni otpad nismo u mogućnosti prikupiti i odvesti po redovnom rasporedu danas. Prikupljanje i odvoz će biti slijedeći tjedan po redovnom rasporedu, gdje pored posude može biti višak komunalnog otpada od 120 l .”

RUNOLIST d.o.o.