Obavijest tvrtke “Runolist” d.o.o. o odvozu miješanog komunalnog otpada

Dana 17. studenog 2021. godine u 11:45 sati, Općina Velika Kopanica je putem e-maila zaprimila obavijest od strane tvrtke “Runolist” d.o.o. o odvozu miješanog komunalnog otpada koju Vam u cijelosti prenosimo:

“Zbog kvara na kamionu na oba dva kamiona , komunalni otpad nismo u mogućnosti prikupiti i odvesti po redovnom rasporedu.  Nakon popravka krenuti ćemo sa prikupljanjem i odvoz tamo gdje smo stali sa zakašnjenjem.”

RUNOLIST d.o.o.