Obavijest tvrtke “Runolist” d.o.o. o rasporedu odvoza komunalnog otpada

Tvrtka “Runolist” d.o.o. obavještava mještane Općine Velika Kopanica da u srijedu 06.01.2021. godine, na blagdan Sveta tri kralja, neće biti odvoza komunalnog otpada. Isti će se prikupljati dana 07.01.2020. godine po učestalom rasporedu.

“Runolist” d.o.o. Vrpolje