OBAVIJEST UDRUGAMA (NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA) O DOSTAVI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022.GODINU

Udruge (neprofitne organizacije) čiji su programi/projekti tijekom 2022. godine sufinancirani iz Proračuna Općine Velika Kopanica, dužne su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima.

Mole se udruge (neprofitne organizacije) da najkasnije do 31. siječnja 2023. godine u Općinu Velika Kopanica na adresu Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojih programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2022. godini sukladno sklopljenim ugovorima.

Izvještaji se dostavljaju u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge, uz prilaganje i dokazne dokumentacije sukladno odredbama sklopljenih ugovora.

Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obaveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje financiranje udruga (neprofitnih organizacija). Udruge (neprofitne organizacije), koje u zadanom roku ne dostave traženo izvješće s odgovarajućim dokazima o namjenski potrošenom novcu u 2022. godini, neće moći dobiti financijska sredstva iz Proračuna Općine Velika Kopanica za 2023. godinu, a dobivena sredstva iz Proračuna za 2022.g. morati će vratiti u Proračun.

Obrasci za preuzimanje:

OPĆINA VELIKA KOPANICA