Obavijest za obveznike plaćanja komunalne naknade

U kolovozu 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) iz kojeg proizlazi obveza općina i gradova o donošenju nove Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, sukladno odredbama novog Zakona. Konkretno novim zakonom definirano je niz novina od kojih je najvažniji novi način obračuna komunalne naknade koji se sada izražava u godišnjem iznosu, a plaćati će se kao i do sada ( tri puta godišnje, odnosno svaka četiri mjeseca).

Sukladno tome, obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, garažni prostor, za neizgrađeno građevinsko zemljište i poslovne prostore, na području Općine Velika Kopanica, dobiti će nova rješenja usklađena s novim Zakonom i Odlukama za razdoblje od 1.1.2019.g., a zakonom definirani rok za izdavanje rješenja je 31.3.2019. godine. Trenutno je sukladno navedenom u tijeku usklađivanje baze komunalne naknade s novim zakonskim odredbama.

Također Vas obavještavamo da će slijedom naprijed obrazloženog, računi za komunalnu naknadu biti isporučeni po izdavanju novih rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA