Obavijest zakupcima o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta

Obavještavaju se svi zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Kopanica kojima su Ugovori o zakupu i Ugovori o privremenom korištenju istekli, a imaju namjeru predmetno zemljište nastaviti obrađivati i u mirnom su posjedu istog, da mogu podnijeti zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednoga zemljišta na rok do dvije (2) godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Zahtjevi za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta se mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana objave na službenoj internet stranici Općine Velika Kopanica www.velikakopanica.hr , odnosno najkasnije do 13. kolovoza 2020. godine.

Odredbama članka 57. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18., 115/18. i 98/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu sklopiti ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev i to s dosadašnjim korisnicima kojima su istekli ugovori za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske i koji su u mirnom posjedu istog.

Odredbama članka 57. stavak 4. zakona propisano je da se ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sklapa na rok do dvije (2) godine odnosno do sklapanja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili zakupu zajedničkih pašnjaka, odnosno drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

a) preslika osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili preslika odgovarajućeg Izvatka iz  registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslika iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,

b) preslika isteklog ugovora o zakupu / privremenom korištenju,

c) potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Kopanica da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu / privremenom korištenju i sve obveze s osnova korištenja (zakup, prodaja) poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

d) potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava ili dokaz da je prema posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja predmetne obveze, pod uvjetima da se podnositelj pridržava rokova plaćanja,

e) izjava o podmirenim svim obvezama s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Sva dokumentacija vezana uz podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta može se predati svaki radni dan od 7,00 do 11,00 sati u prostorijama Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica (1.kat), elektroničkim putem na e-mail [email protected] ili putem pošte na gore navedenu adresu s naznakom “Dokumentacija vezana uz podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika Kopanica”.

Sva nepotpuna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan roka (iza 13. kolovoza 2020.g.) neće se uzimati u razmatranje.

Za sve upite i nejasnoće možete nas kontaktirati ili na broj telefona 035/477-465 ili na e-mail [email protected] svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.

Molimo sve zainteresirane da u što većoj mjeri koriste gore navedenu adresu elektroničke pošte za komunikaciju i dostavu zahtjeva zbog trenutačne situacije prouzrokovane epidemijom COVID-19.

Također molimo sve one koji će osobno dolaziti u prostorije Općine Velika Kopanica da se pridržavaju trenutačno propisanih mjera zaštite od strane HZJZ a sve vezano uz epidemiju COVID-19.

OPĆINA VELIKA KOPANICA