Objava kandidacijskih lista za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika Općine Velika Kopanica

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika Kopanica dostavilo je pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica, kao i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Velika Kopanica na predstojećim lokalnim izborima koji će se održati dana 21.svibnja 2017.g.

 

Zbirna kandidacijska lista za Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica Zbirna kandidacijska lista za Općinskog načelnika Općine Velika Kopanica

 

Kako bi bili u mogućnosti vidjeti koji se svi kandidati nalaze na kojoj listi, molimo Vas da listate stranice pojedinog dokumenta tako da pritisnete strelicu prema dolje    

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika Kopanica