Obustava isporuke plina

Obavještavamo sve građane Općine Velika Kopanica da će u periodu od 07.09. (od 6,00 sati) do 08.09.2022. godine (do 2,00 sati) doći do smetnji pri isporuci plina, odnosno do potpunog prekida isporuke.

Razlog zbog kojeg će doći do prekida isporuke plina je taj što će tvrtka Plinacro, kao operator transportnog sustava, sukladno planu održavanja objekata transportnog sustava, obavljati radove na plinovodu Slavonski Brod – Vinkovci.

Kako bi redukcija trajala što kraće, pozivaju se svi korisnici da potrošnju plina svedu na minimum.

Dežurna služba će biti na raspolaganju na broj telefona 099-205-7000.

Brod plin d.o.o.