Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu

Temeljem članka 46. Statuta Općine Velika Kopanica (,,Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.9/09,5/13 i 3/18) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Velika Kopanica, načelnik Općine Velika Kopanica donio je dana 20. ožujka 2018.godine Odluku o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2018.godinu.

Odluka - dodijela sredstava

 

Općinski načelnik

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn.