Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte javnih potreba u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2020. godinu

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u području sporta, kulture, ostalih društvenih djelatnosti Općine Velika Kopanica za 2020.godinu raspisao je općinski načelnik dana 7. veljače 2020.g, a rok za dostavu prijava je bio 16. ožujak 2020.g. Sukladno predmetnom Javnom natječaju, financirat će se projekti/programi navedeni u Odluci o odobravanju financijskih sredstava.

Udruge čiji će programi/projekti biti financirani će biti pozvane na potpisivanje Ugovora.

Podsjećamo da je prilikom potpisivanja Ugovora potrebno dostaviti, ako nije dostavljeno uz prijavu:

  1. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja;
  2. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ne starija od trideset (30) dana od dana potpisivanja Ugovora,
  3. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora  da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta.

 

Odluke o odobrenju financijskih sredstva

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA