Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Skladno odredbi članka 36. stavka 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“NN” broj 94/13) obveza je jedinice lokalne samouprave uspostaviti sustav zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada. 

Općina Velika Kopanica je ispoštovala tu odredbu Zakona te je općinska načelnica donijela Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica  ili na e-mail: [email protected]