Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Općina Velika Kopanica osigurala je svojim mještanima lokaciju za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na kojoj su postavljena 4 (četiri) spremnika od 1100 litara i to za: papir, staklo, plastiku i tekstil, te jedan spremnik od 120 litara za baterije.

Spremnici od 1100 litara se nalaze uz parkiralište kod zgrade općine (spremnici za papir, staklo, plastiku i tekstil) na adresi Vladimira Nazora 1, Velika Kopanica (uz k.č.br.328/2, k.o.Velika Kopanica), dok se spremnik od 120 litara za baterije nalazi u zgradi društvenog doma (Vladimira nazora 1, Velika Kopanica) i dostupan je za prikupljanje baterija svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati.

Ovim putem molimo mještane Općine Velika Kopanica da otpad odvajaju sukladno oznakama postavljenim na spremnicima – papir, staklo, plastika i tekstil.

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA