OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO – KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA KOPANICA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika Kopanica objavljuje  dana 20.5.2021. godine konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika Općine Velika Kopanica provedenih dana 16. svibnja 2021.g. i konačne rezultate izbora za članove Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica provedenih dana 16. svibnja 2021.g.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO