P O Z I V na intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog redara/ice

Poziv na intervju_stručno osposobljavanje

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA