P O Z I V na intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog redara/ice

2.10.-Poziv-na-razgovor-1