PODJELA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU I IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA KOPANICA

Obavještavaju se roditelji učenika od 1. do 8. razreda osnovne škole sa područja Općine Velika Kopanica da će se podjela udžbenika vršiti u petak 02.09.2016.g. u prostorijama Društvenog doma (kino sala u sklopu zgrade Općine Velika Kopanica) od 8,00 do 14,00 sati.
Udžbenike mogu podignuti isključivo roditelji ili skrbnici koji su obvezni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.
Udžbenici su vlasništvo Općine Velika Kopanica, te se roditelji ili skrbnici obavještavaju da su iste dužni čuvati i vratiti ih u uredovnom stanju jer će se isti ti udžbenici koristiti najmanje naredne tri godine. Svaku oštećenu knjigu koja neće biti u stanju da se koristi ići će na trošak roditelja ili skrbnika koji će morati snositi trošak nabavka nove knjige.