Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Sanacija pješačke staze u naselju Velika Kopanica, Ulica Ivana Filipovića

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude sukladno Pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Sanacija pješačke staze u naselju Velika Kopanica, Ulica Ivana Filipovića, Ev.2.

 

Poziv-na-dostavu-ponude-1

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave