Poziv na edukaciju građana o sustavu civilne zaštite – “Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite”

Pozivamo sve građane Općine Velika Kopanica na edukaciju o sustavu civilne zaštite koja će se održati dana 25. lipnja 2024. godine (utorak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama OŠ “Ivan Filipović” u Velikoj Kopanici, Trg Presvetog Trojstva 15.

OPĆINA VELIKA KOPANICA