Predmet: POZIV na 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica

Temeljem članka 34. Statuta Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13), sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica, koja će se održati u
SRIJEDU 14. rujna 2016.g. s početkom u 20,00 sati
 u općinskoj vijećnici Općine Velika Kopanica u Velikoj Kopanici, V. Nazora 1
DNEVNI RED:
1. Zahtjev Emerika Munjize vezan uz izdavanje monografije Povijest Velike Kopanice – gost dr.Emerik Munjiza;
2. Verifikacija Zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica;
3. Izvješće o realizaciji proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje od 1.1. do 30.6.2016.g.;
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna Općine Velika Kopanica za 2016.godinu;
5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju stožera za zaštitu i spašavanje Općine Velika Kopanica;
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u školskoj godini 2016./2017.;
7. Razno.
Molim Vas da se odazovete Pozivu na 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Kopanica. U slučaju spriječenosti, izostanak sa sjednice možete javiti na broj telefona: 477-465 ili e-mail: [email protected] .
Predsjednica Općinskog vijeća:
Marica Hosu