Savjetovanje za Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine,

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Velika Kopanica za razdoblje od 2018. do 2022. godine moguće je pronaći ovdje.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.03.2018.

Općina Velika Kopanica