Upute Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske županije

Poštovani,

Na današnjoj sjednici Stožera CZ Brodsko-posavske županije doneseni su zaključci u svezi režima izdavanja propusnica u dijelu koji se odnosi na nadležnost lokalnih stožera CZ (gradovi i općine), a sukladno Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH. Navedeni su zaključci odnosno upute usuglašene s PU brodsko-posavskom, a radi ujednačenog postupanja na terenu, kako u dijelu izdavanja propusnica (JLS), tako i u dijelu kontrole istih na terenu (policijski službenici). Zaključci i upute su slijedeći:

1)      Poljoprivrednicima (OPG-i) propusnice će izdavati Ministarstvo poljoprivrede na način dogovoren sa Stožerom CZ RH. Propusnice će po ovoj osnovi izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede za namjene i na način utvrđen u članku koji možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede. Dakle, za ove svrhe lokalni stožeri NE IZDAJU propusnice, ali zainteresirane možete upućivati informacijom kome se mogu obratiti.

2)      Za kretanje unutar područja jedne općine NIJE POTREBNA propusnica. Građani se mogu slobodno kretati između više naselja unutar iste općine bez propusnice.

3)      Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati jednokratnu/jednodnevnu propusnicu za obavljanje tehničkog pregleda automobila izvan mjesta prebivališta, ali samo u slučaju ukoliko u mjestu prebivališta ne postoji mogućnost obavljanja tehničkog pregleda.

4)      Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati propusnice za osobe koje prevoze člana uže obitelji na posao i s posla izvan mjesta prebivališta u situacijama kada te osobe/članovi obitelji imaju valjanu propusnicu poslodavca, a nemaju drugog načina putovanja na posao (nemaju vozačku dozvolu, nema javnog prijevoza). Preporuka je PU da se propusnice po ovoj osnovi izdaju na rok od tjedan dana.

5)      Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati jednokratne propusnice za studente radi odlaska u Zagreb ili druga mjesta studiranja radi preuzimanja osobnih stvari i povratka nazad u mjesto prebivališta.

6)      Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati jednokratne/jednodnevne propusnice za dragovoljne darivatelje krvi u skladu s planovima i akcijama Crvenog križa (ovo je odobreno već i jučer).

7)      Lokalni stožeri izdaju i propusnice „iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama…“. Preporuka je da se propusnice po ovoj osnovi izdaju na rok od tjedan dana ukoliko se radi o potrebi svakodnevne skrbi. Ukoliko se radi o jednokratnim potrebama, tada izdati i jednokratne propusnice. Lokalni su stožeri za ovu namjenu ovlašteni i dužni zatražiti i dodatne podatke (ime i prezime osobe za koju se treba skrbiti, adresa, srodstvo s podnositeljem zahtjeva za propusnicu), a sve u cilju kako ne bi dolazilo do zloporaba režima propusnica po ovoj osnovi.

I dalje molim da propusnice izdajete maksimalno restriktivno odnosno za dozvoljene namjene u Odluci kao i za specifične situacije definirane ovim i ranijim naputcima i preporukama. Posebno voditi računa da ne dolazi do nepotrebnog izdavanja propusnica odnosno zloporabe režima propusnica. Također, propusnice izdavati maksimalno brzo po podnošenju zahtjeva, naravno i u skladu s administrativnim kapacitetima te vodeći računa o razini hitnosti pojedinog zahtjeva. Propusnice su potrebne i za maloljetne osobe koje u pratnji roditelja izlaze izvan prebivališta.

Načelnik Stožera CZ BPŽ, Stjepan Bošnjaković, dipl. ing.