Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade – korisnici zajamčene minimalne naknade, odnosno oni koji ostvaruju pravo na socijalnu skrb

Temeljem članka 20. Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 24/18.) u pojedinačnim slučajevima i na zahtjev obveznika može se odobriti oslobađanje plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za stanovanje obveznici koji primaju minimalnu zajamčenu naknadu po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno oni obveznici koji ostvaruju pravo na socijalnu skrb.

Ovim putem pozivamo mještane koji su korisnici Centra za socijalnu skrb da podnesu zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalne naknade  najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.

Ukoliko se zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade ne podnese u gore navedenom roku, obveznik se obvezuje plaćati komunalnu naknadu za tu tekuću godinu i nema pravo na oslobađanje od plaćanja.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Kopanica, Odsjeku za komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom, a uz zahtjev je potrebno priložiti:

– presliku Rješenja o pravu na socijalnu skrb (zajamčene minimalne naknade) izdanog od strane Centra za socijalnu skrb,

– presliku važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (obveznika plaćanja komunalne naknade).

Sve dodatne informacije možete dobiti u prostorijama Općine Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati ili na broj telefona 035/477-465.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje ispod ili ga istog preuzeti osobno u prostorijama Općine Velika Kopanica:

[gview file=”https://www.velikakopanica.hr/wp-content/uploads/2020/01/Zahtjev_za_oslobađanje_plaćanja_komunalne_naknade-1.doc”]

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA