Zapisnik o otvaranju ponuda pristiglih na javni natječaj za davanje u zakup javne površine u Velikoj Kopanici za postavljanje zabavnog parka prilikom obilježavanja crkvenog goda

Zapisnik-o-otvaranju-ponuda-pristiglih-na-javni-natjecaj-za-davanje-u-zakup-javne-povrsine-u-Velikoj-Kopanici-za-postavljanje-zabavnog-parka-prilikom-obiljezavanja-crkvenog-goda

* za prelazak na sljedeću stranicu pritisnite strelicu prema dolje