JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU SPORTA, KULTURE I OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OPĆINE VELIKA KOPANICA ZA 2023. GODINU

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unapređuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica za sljedeća prioritetna područja:

Sport:

 • škole sportova za djecu i mladež,
 • sudjelovanje na sportskim natjecanjima i turnirima,
 • lovstvo i ribolovstvo,
 • konjogojstvo.

Kultura:

 • koji potiču i unapređuju kulturno-umjetnički amaterizam,
 • manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine te njegovanje štokavskog izričaja, običaja i folklora Slavonije,
 • program u glazbenoj i glazbeno – scenskoj djelatnosti.

Ostale društvene djelatnosti:

 • poboljšanjem uvjeta skrbio djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnosti (radionice, igraonice, predavanja, tečajevi i ostaje aktivnosti),
 • programima osoba treće životne dobi (umirovljenici),
 • programi koji su usmjereni ka zaštiti i očuvanju kulturnih i vjerskih dobara,
 • programi koji su usmjereni zaštiti i promicanju tekovina Domovinskog rata.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana na području Općine Velika Kopanica ili okuplja članstvo s područja Općine, a koja je upisana u Registar udruga te koja je programski usmjerena na rad u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti (sukladno prioritetnim područjima) što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 77.500,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je  23. ožujka 2023. godine.

Apeliramo na udruge koje će se prijaviti na Javni natječaj da prilikom pripreme prijave detaljno prouče Upute za prijavitelje.

OPĆINA VELIKA KOPANICA

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE: