Javni natječaj za prijam osoba na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Kopanica

Na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Velika Kopanica na radno mjesto komunalnog djelatnika primaju se tri (3) osobe. 

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“, tj do 18. srpnja 2019. godine, s naznakom: „Javni natječaj – komunalni djelatnik – NE OTVARATI“, na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica. 

Tekst javnog natječaja je objavljen u “Narodnim novinama” br.66/2019 dana 10.07.2019.g. a pogledati ga možete ovdje.

 

Dokumentacija vezana uz javni natječaj:

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA