JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Velika Kopanica za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

 

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA