Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Adaptacija i uređenje zgrade Vatrogasnog doma (P+1) u Beravcima, 1. faza

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude sukladno Pozivu na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – Adaptacija i uređenje zgrade Vatrogasnog doma (P+1) u Beravcima, 1. faza.

U privitku ovog poziva (ovdje dolje) možete preuzeti slijedeću dokumentaciju vezanu uz gornji Poziv:
– poziv na dostavu ponude (nalazi se u dokumentu “Poziv_na_dostavu_ponuda_vatrogasni_dom_Beravci”),
– ponudbeni list (nalazi se u dokumentu “Poziv_na_dostavu_ponuda_vatrogasni_dom_Beravci”),
– izjava o nekažnjavanju (nalazi se u dokumentu “Poziv_na_dostavu_ponuda_vatrogasni_dom_Beravci”),
– troškovnik (nalazi se u dokumentu “Troškovnik_vatrogasni_dom_Beravci”).

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave