Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave – Adaptacija i uređenje zgrade društvenog doma u Divoševcima

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude sukladno Pozivu na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave – Adaptacija i uređenje zgrade društvenog doma u Divoševcima, evidencijski broj: Ev.4.
Projekt Adaptacije i uređenja zgrade društvenog doma u Divoševcima sufinanciran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, temeljem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 250.000,00 kn.
U privitku ovog poziva (ovdje dolje) možete preuzeti slijedeću dokumentaciju vezanu uz gornji Poziv:
– poziv na dostavu ponude (nalazi se u dokumentu “Poziv na dostavu ponude”),
– ponudbeni list (nalazi se u dokumentu “Poziv na dostavu ponude”),
– izjava o nekažnjavanju (nalazi se u dokumentu “Poziv na dostavu ponude”),
– troškovnik (nalazi se u dokumentu “TROŠKOVNIK_DIVOŠEVCI”).

 

OPĆINA VELIKA KOPANICA

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave