Proglašena prirodna nepogoda izazvana sušom na području Općine Velika Kopanica

Župan Brodsko-posavske županije, Danijel Marušić proglasio je dana 5. rujna 2022. godine prirodnu nepogodu izazvanu sušom na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve 2022. godine, djetelinsko-travnim smjesama i višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima na području Općine Velika Kopanica.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja općine Velika Kopanica nastala šteta od prirodne nepogode – suše da podnesu prijavu štete Općini Velika Kopanica.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • Preslika lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj),
  • Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun).

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu katastarsku općinu, površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a kao i ostale podatke koji su u Obrascu PN navedeni kao obvezni podaci.

U prijavi je potrebno navesti sve kulture za koje se prijavljuje prirodna nepogoda te zbrojiti površine koje se nalaze na području Općine Velika Kopanica.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom Obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • osobno u Općini Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati) – 1 kat,
  • poštom na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica (napomena: Prijava za elementarnu nepogodu – suša), ili
  • mailom na adresu: [email protected] .

Prijave se zaprimaju od 5. rujna do zaključno 12. rujna 2022. godine bez obzira na način dostave.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 035/477-465 ili na e-mail [email protected] .

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda