PROGLAŠENA PRIRODNA NEPOGODA IZAZVANA OLUJNIM NEVREMENOM, PRAĆENIM JAKIM UDARIMA VJETRA I OBILNOM KIŠOM ZA PODRUČJE OPĆINE VELIKA KOPANICA

Župan Brodsko-posavske županije, Danijel Marušić proglasio je dana 21. srpnja 2023. godine prirodnu nepogodu izazvanu olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima na području Općine Velika Kopanica.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), (dalje u tekstu: Zakon), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Velika Kopanica nastala šteta od prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, praćenim jakim udarima vjetra i obilnom kišom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima – voćnjacima i vinogradima, da podnesu prijavu štete Općini Velika Kopanica.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu za prijavu štete koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • Ako se radi o prijavi štete na građevini, potrebno je priložiti i jedan od akata o legalnosti objekta na kojemu je nastala šteta (građevinska dozvola, uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15. veljače 1968. god i sl.)
  • Ako se radi o prijavi štete na poljoprivrednoj proizvodnji (obrtnim sredstvima) potrebno je priložiti i presliku lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj),
  • Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko prijavitelj posjeduje zaštićeni račun).

Ako se radi o šteti u poljoprivrednoj proizvodnji, u Obrascu za prijavu štete, u opisu imovine nužno je navesti (za svaku poljoprivrednu kulturu) katastarsku općinu, naziv oštećene kulture, površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova (ukoliko se radi o višegodišnjim nasadima), postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i prezime/naziv prijavitelja štete (fizičke ili pravne osobe), kao i ostale podatke koji su u Obrascu za prijavu štete navedeni kao obvezni podaci.

U prijavi je potrebno navesti sve kulture za koje se prijavljuje prirodna nepogoda te zbrojiti površine koje se nalaze na području Općine Velika Kopanica.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom Obrascu za prijavu štete s prilozima mogu se dostaviti putem:

  • osobno u Općini Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati) – 1 kat,
  • poštom na adresu: Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 35221 Velika Kopanica (napomena: Prijava za prirodnu nepogodu – olujno nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra i obilnom kišom), ili
  • mailom na adresu: [email protected] .

Prijave se zaprimaju od 21. srpnja 2023. godine do zaključno 31. srpnja 2023. godine bez obzira na način dostave.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na telefon broj 035/477-465 ili na e-mail [email protected] ili [email protected] .

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda