VELIKA KOPANICA

Cjenik odvoza komunalnog otpada na području Općine Velika Kopanica

Zakon o zaštiti životinja

Zakonske odredbe

Plaćaj račune bez naknade!

Program "Zaželi - prevencija institucionalizacije"

Općina Velika Kopanica poziva sve registrirane udruge, klubove, organizacije, pravne osobe koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u  području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti, a imaju sjedište na području Općine Velika Kopanica ili okupljaju članstvo s područja Općine, da se prijave na financijsku podršku iz Proračuna Općine Velika Kopanica.

Udruge se sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti na programe/projekte koji unapređuju kvalitetu života i socijalnu koheziju u Općini Velika Kopanica za sljedeća prioritetna područja:

Sport:

Kultura:

Ostale društvene djelatnosti:

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je registrirana na području Općine Velika Kopanica ili okuplja članstvo s područja Općine, a koja je upisana u Registar udruga te koja je programski usmjerena na rad u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti (sukladno prioritetnim područjima) što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 430.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je  29. ožujak 2021. godine.

Apeliramo na udruge koje će se prijaviti na Javni natječaj da prilikom pripreme prijave detaljno prouče Upute za prijavitelje.

OPĆINA VELIKA KOPANICA

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE: